Lederrekruttering

Find den helt rigtige leder til jobbet

Alle organisationer ønsker sig den rigtige leder, men det betyder noget forskelligt i forskellige organisationer. Derfor skal rekrutteringsprocessen understøtte de forskellige behov og holdninger i organisationen, så resultatet bliver både det rigtige match og så interviewpersonernes input kan genfindes i den valgte kandidat. Og måske bliver organisationen ovenikøbet en anelse klogere på sig selv i forløbet.

Det kræver erfaren analyse at kunne lytte opmærksomt efter både det sagte og det usagte, og det kræver troværdighed.

Rosenbecks har mange års erfaring med lederrekrutteringer i det offentlige – både indenfor kommune, stat, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og NGOer.

Ledelse sker i fællesskab

I Rosenbecks forståelse og tilgang sker ledelse i et fællesskab med medarbejderne, kolleger og med overordnede ledere. Den nye leder skal ikke løfte jobbet alene, og lederrekruttering handler ikke kun om at finde den brik der mangler, men om at finde den leder der gør organisationen komplet.

Selve rekrutteringen kan være en anledning til at ændre på både tænkning og praksis. Nu hvor chancen er der, for at hente nye kompetencer ind, hvilke kompetencer og hvilken personlighed er der så egentlig brug for, til at hjælpe organisationen med at lykkes?

Ordentlighed i rekrutteringsprocessen

Et helt centralt element i rekrutteringsprocessen, er at kandidaterne skal opleve en ordentlig og professionel proces, hvor de får mulighed for at vise sig fra deres bedste side. Dette skal ske uden at gå på kompromis med at komme hele vejen rundt om kandidaterne i processen. Dette fokus drøftes up front med ansættelsesudvalget, så vi sammen bedst muligt sikrer den optimale rekrutteringsproces.

Alle rekrutteringsprocesser er forskellige. Derfor vurderes der i hver enkelt forløb hvad der vil virke bedst her – både når det handler om at rådgive omkring hvor stillingen skal slås op, men også om hvordan samtaleforløbet planlægges, så det bedst muligt understøtter den konkrete rekruttering.