Ledelsesrådgivning

Skab følgeskab hos dine medarbejdere

Rosenbecks arbejder med coaching og rådgivning af ledere, der oplever udfordringer i deres nuværende lederjob – det kan være udfordringer med at skabe forandringer, med at få skabt følgeskab hos medarbejdere, eller med at lede opad og forstå de mekanismer, der gør sig gældende i toppen af organisationen. Det kan også være sparring omkring hvordan du som leder får brugt flere sider af dig selv i lederjobbet.

Mange ledere kan opleve at det er de samme udfordringer de havner i igen og igen. Her vil fokus være skyggesider, allergier eller gamle mønstre, der spærrer for udsynet.

Skræddersyet ledelsesrådgivning

Ledelsesrådgivning kan også være en god idé for ledere, der ønsker at skifte job, enten til en lignende stilling i en anden organisation, eller til en helt anden branche. Endelig kan det være rådgivning af ledige ledere, der enten har brug for sparring omkring nye jobmuligheder, at få skrevet den gode ansøgning, eller træning i jobsamtalen.

Uanset hvilken type rådgivning, der er tale om, tager forløbet udgangspunkt i lederens behov og den konkrete situation. I ledelsesrådgivningen trækkes på forskellige værktøjer – systemisk spørgeteknik, coaching, spejling, konkrete råd og vejledning, øvelser og andre tilgange, der er hjælpesomme.